વિદ્યાર્થીઓ તમે તમારા પ્રવેશ ફોર્મ(Admission Form) અહીં ભરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

About Us

The Manibhai Ranchhodji Desai Arts and Esmail Esab Laher Kosadia commerce college, well-known as M.R. Desai Arts and E.E. L.K. Commerce College, Chikhli, is first of its kind established in tribal belt. We are a unique institution of higher education that provides relevant and meaningful educational opportunities to tribal and non- tribal students. The college is managed by the Vimal Uchchatar Kelavni Trust.

We have campus in 482129.41 sq. ft. Net total area with lush green cricket ground, post- independence area infrastructure, hostel building, staff quarters, courts, play-fields and gardens. We have courses like Bachelor of Science, Bachelor of Computer Applications SF on the same campus, these are our contemporary endeavors. Bachelor of Science course was suggested to us in first cycle of accreditation and we have fulfilled the same. Thus the concepts of sovereignty, self-determination and educating the tribal community are inherent in our approaches to teaching – learning and holistic development of students that integrate economic, social, political growth of the Nation.

Our aim is to make quality education affordable and accessible to tribal and non-tribal students of our area. We have UG to PG level courses including M.Phil and Ph.D programs in faculty of Arts and Commerce, Science and Computer Application.

News & Events

 • New

  Admission 2021-2022

  New Admission

 • New

  University Paripatra Regarding Exam

  View Paripatra

 • New

  University exam time table 2021

  View Time Table

 • New

  Fact Circular Regarding Jan-Feb-March 2021 Exam

  View Notice

 • New

  Regarding COVID Awareness Notice

  View Notice

 • New

  Publicity for circular

  View Notice

 • New

  Corona Notice for university and college

  View Notice

 • New

  External Exam Notice

  Download external exam notice

 • New

  Hall Ticket

  વિદ્યાર્થીઓ ,આપ આપની હોલ ટિકિટ(HALL TICKET) વીર નર્મદ યુનિ. ની વેબસાઈટ:-vnsgu.ac.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

  ડાઉનલોડ ન થાય તેવા સંજોગોમાં કોલેજ કાર્યાલયનો તુરંત સંપર્ક કરો,જેથી સમયસર કાર્યવાહી થઇ શકે. મોં. ૬૩૫૧૦૯૫૯૫૭,૬૩૫૨૦૯૧૫૬૩,૭૦૧૬૨૪૫૬૬૦,૯૨૬૫૬૩૫૫૨૪

 • Merit Based progression Exam Circular-17/10/2020

  Merit Based progression Exam Circular. you can find more info here

 • Exam cancelled notic

  Exam cancelled notic. you can find more info here

 • Download the arogya setu app

  Circular Regarding arogya setu app here for more info

 • Circular Regarding coronavirus

  Circular Regarding coronavirus here for more info

 • Circular Regarding Theory/Practical Examinaiton

  Circular Regarding Theory/Practical Examinaiton here for more info

 • Internal evaluation exam

  Internal evaluation exam start from 26/02/2020 click here for more info

 • Gandhi nirvan day

  30 january gandhi nirvan day 2020 program. click here for more info

 • swachta pakhwada

  swachta pakhwada program 2020. click here for more info

 • About Rs.1000 Refund for ST cast student (05-02-2020)

  Click here for more info

 • નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત -અમદાવાદ, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા આયોજિત

  ફીનીશીંગ સ્કુલનું આયોજન તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૯ થી તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૯

 • વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ. સુરત ડી ઝોન કોલેજ

  વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ. સુરત ડી ઝોન કોલેજ ક્રિકેટ સીલેકશન કેમ્પ તા. ૦૯/૧૨/૨૦૧૯ થી તા. ૧૨/૧૨/૨૦૧૯

 • સ્વામી વિવેકાનંદ – જીવનદર્શન

  સ્વામી વિવેકાનંદ – જીવનદર્શન વિષય પર નિબંધ સ્પર્ધાનું આયોજન તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૦

 • યુનિ. પરીક્ષાના ફોર્મ

  યુનિ. પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ ૧૬/૦૧/૨૦૨૦

 • સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ

  વિમલ ઉચ્ચતર કેળવણી ટ્રસ્ટ (ચીખલી કોલેજ) સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ ચીખલી કોલેજ કેમ્પસ, ચીખલી તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૦ સમય :- ૧૦:૦૦ કલાકે

Azadi ka Amrut Mahotsav

Learn More

E-Learning Platform

our online learning platform

Learn More

Facility

Computer Lab
Digital Class Room
Library
Sports

Coronavirus disease (COVID-19)

By getting a COVID-19 vaccine, you're protecting yourself and making a difference for your Loved ones

Learn More